Thứ Năm, 16 tháng 6, 2005

mua làm sao cho nổi nụ cười?
hình như có vần thơ đi lạc
nên hồn ta khoảnh khắc ngu ngơ
đôi chiếc lá vừa rơi trên phố
người vô tình dẫm nát lá khô

hình như nắng cùng chiều lẫn trốn
nên đêm về phủ bóng đơn côi
trăng nửa mảnh lững lờ trên ấy
nửa hồn ta bỗng hoá lẻ loi