Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2005

ai khóc cho ai ..?


hình như thu đang qua
hình như đông sắp đến
lạnh không anh ....?
hay vẫn cố tình lơ đễnh
mặc đất trời, mặc chuyện con tim...