Thứ Hai, 4 tháng 9, 2006

thư tình cho thế giới ảo - sep. 04, 2006
Có những tâm tình nói mãi không ra, viết hoài không hết...

Người ạ...! Về đâu rồi hở...? Thế giới đang đảo điên, người đời đang nghiêng ngửa...Còn ta...ta vẫn khờ khạo lang thang tìm....mà rồi chẳng biết tìm chi...Nhớ mà không biết cái nhớ từ đâu đến, thương mà không biết thương sẽ về đâu...

Lẳng lặng người đến, lẳng lặng người đi....Ta chỉ biết thở dài...có trách là trách cái tâm hồn quá nhạy cảm của ta...