Thứ Năm, 7 tháng 12, 2006

thư tình cho xứ ảo - dec. 07, 2006
Người ạ ...!

Mùa học chỉ còn đôi ngày nữa là chấm dứt...Rảnh, ta lại lang thang, lại tìm...và tìm...!

Nhưng rồi người biết không, ta lại chẳng tìm được gì cả....! đến nỗi một câu thơ ta ghép cũng chẳng thành lời..., chợt ta nhớ đến người...!

Lâu quá rồi phải không, những mơ yêu tan theo ngày tháng..., những ảo vọng cũng hoá thành trống rỗng..., cũng như có những ngày ta chỉ mở máy lên để đó..., chiếc máy bây giờ ngoài việc để ta làm bài hay thỉnh thoảng viết vu vơ thì ta chẳng còn biết để làm gì.., tại bởi có làm gì rồi cũng thấy vô nghĩa..., vô nghĩa quá...!