Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007

đợi chờ..!

lại là những buổi sáng ....
ta ngồi nghe gió
ta ngồi ...ngắm mây ...!
phương ấy giờ trăng - sao đang đến
hay một bóng tối phủ trời cho ai mò mẫm bước chân ...!

những bước chân đi tìm hạnh phúc
hay những bước chân cố giục
xua lòng người vào những cạm bẫy thời gian ?

ta đợi chờ cho con nắng mau tan
và đêm đến, đợi màng đêm qua vội
những ngóng đợi biết rằng sẽ tới
chỉ riêng người biền biệt, xa xôi

ngày ta đếm mây trôi
đêm nghe sương ta thán
chỉ riêng lòng người ta tìm hoài trong năm tháng
mà vẫn như ...không hiểu nổi thực hư

aug. 01, 2007