Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

niềm vui nho nhỏ

Có thể tôi là người ...dễ tính ...! Bạn cũng có toàn quyền bảo tôi là khù khờ ...! Nhưng đối với tôi ...niềm vui không phải là được vinh dự hay đặc quyền nào đó , mà nó chỉ là một dòng chữ rất nhỏ , hay cữ chỉ nào đó dù của người tôi không quen .., nhưng nếu để tôi vô tình bắt gặp, tôi cũng thấy vui ...!

Nhưng có một điều tôi rất ích kỷ . Tôi hoàn toàn không thể chia sẻ niềm vui ấy cùng bạn . Làm sao mà chia được chứ ...! Tuy nhiên tôi cũng có thể miễn cưỡng viết nó ra .., nếu bạn thích đọc ...!