Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009

chuyện chưa kết thúc - 2

Đời người thì có quá nhiều thứ để phiền muộn . Cơm áo là điều đáng lo nhất cho một kiếp người lao động ..., ứng xử với xung quanh lại tương đương với nỗi phiền cơm áo của những người không hẳn tốt như bản thân Vi . Cơm áo thì chẳng qua là vất vả thể xác, sớm chiều phải làm nặng nhọc để mang về nhà đồng lương ít ỏi . Tuy sống nay lo mai, nhưng chắc chắn với cuộc sống hiện tại trên đất nước này thì ..cơm áo với Vi là chuyện không phải bận tâm đến ....Nhưng còn chuyện cư xử với người xung quanh mà không, không phải xung quanh mà chỉ với bà chị của Vi thôi ...là điều khiến cho Vi thấy phiền nhất .