Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

nếu một buổi
chiếc lá - ngày thu
nắng và mưa lẫn lộn
thật - giả giữa đời ta hiểu chăng ta ?
 
anh đâu đó giữa rừng xanh, núi thẳm
ta vẫn đây nơi đồng cỏ màu tươi
đưa tay chạm vào đôi ngọn gió
bay bổng cùng mây tìm gặp bóng người


anh yêu biển,
ta học đòi yêu biển
sóng từng cơn ta hiểu sóng chi đâu
bờ cát đó nghìn năm ngọn triều đi - đến
chúng chung thủy đợi chờ ...
hay bởi chẳng thể thoát ra nhau
 
đêm vẫn rất sâu
dãi ngân hà kia loài người đã chạm
hay mắt trần chẳng thể thấu ngàn sao
ta cứ ước một điều không thể ước
để trăn trở giấc đời bởi lý do đâu ?
 
nếu một buổi ngọn triều thôi thao thức
và đôi tay chạm bởi đôi tay
anh sẽ có vì ta bơi dòng ngược
hay lẳng lặng nhìn đời mặc năm tháng tình phai ....


diên vỹ
nov. 23, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét