Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

cho dầudầu em tan thành gió
mắc mớ chi tới anh
đời vẫn rơi trên phố
thu lá vẫn xa cành

khoảng lòng ta ....anh đòi bắt kịp gió làm chi để ta giữa dòng người  trơ trọi
chờ bàn tay giữ ấm những ngày đông
vòm trời anh mây còn trắng, nắng còn trong ?
ngày ba buổi trái tim còn biết nhớ ?