Thứ Ba, 19 tháng 7, 2005

trễ muộn


em yêu anh
ừ em yêu anh
chắc có thể mà cũng là không thể
ta gặp nhau quá trễ
nên hai mình thành những kẻ tội nhân

xin tia mắt kia đừng đến quá gần
e tim sẽ không giữ điều trong sạch
hãy cứ chia khoảng cách
để da thịt buồn không dệt mộng ái ân