Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

cho dầu



dầu em tan thành gió
mắc mớ chi tới anh
đời vẫn rơi trên phố
thu lá vẫn xa cành

khoảng lòng ta ....



anh đòi bắt kịp gió làm chi để ta giữa dòng người  trơ trọi
chờ bàn tay giữ ấm những ngày đông
vòm trời anh mây còn trắng, nắng còn trong ?
ngày ba buổi trái tim còn biết nhớ ?

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

anh cứ là anh



anh cứ là anh trong đời lạ
đưa tay đón nắng, đón trời thu
ta ngang qua ngõ ...sầu ươm lá
chẳng thể vương lòng anh giấc mơ

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

phải chi



phải chi anh mãi là chiếc lá
rơi ở vườn em một sớm thu
em nhặt lá về trong giấc ngủ
mơ khúc bình yên với  cuộc đời

hương xưa



anh còn giấc ngủ bên hiên mộng
xác lá vàng rơi anh có mong ?
tiếng sóng hay là tiếng tim vọng ?
hương đóa quỳnh xưa anh nhớ không ?

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

nếu một buổi




chiếc lá - ngày thu
nắng và mưa lẫn lộn
thật - giả giữa đời ta hiểu chăng ta ?
 
anh đâu đó giữa rừng xanh, núi thẳm
ta vẫn đây nơi đồng cỏ màu tươi
đưa tay chạm vào đôi ngọn gió
bay bổng cùng mây tìm gặp bóng người

ngày anh đến



ngày anh đến ta che ngang vần nhớ
không thương yêu
không cả chờ mong
anh ở lại cùng năm tháng lặng
để thu này ta biết ngóng trông